Polityka prywatności

Oświadczenie o ochronie prywatności

Poufność informacji związanych z naszymi Klientami, jest dla nas najważniejsza. Niniejsze zasady zachowania poufności informacji opisują, jakie dane osobowe użytkownika gromadzimy i w jaki sposób z nich korzystamy.

Dane osobowe

Firma E-RStudio Radosław Przyborowski gromadzi dane w celu efektywnego prowadzenia działalności i zapewnienia użytkownikowi jak najlepszych produktów/usług. Niektóre z tych danych użytkownik podaje nam w sposób bezpośredni, na przykład podczas kontaktu za pomocą formularza kontaktowego, znajdującego się na naszej stronie internetowej. Przeglądanie strony internetowej www.fotowoltaika.agro.pl nie wymaga pozostawienia danych osobowych.

Rodzaj gromadzonych przez nas danych zależy od produktów i funkcji używanych przez użytkownika i należą do nich m.in.:

Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe. Gromadzimy dane, w tym imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu oraz inne dane kontaktowe użytkownika.

Poświadczenia. Gromadzimy hasła, podpowiedzi do haseł oraz podobne informacje bezpieczeństwa wykorzystywane do uwierzytelniania i dostępu do konta.

Dane demograficzne. Gromadzimy dane dotyczące wieku, płci, kraju i preferowanego języka.

Gromadzimy również treści wiadomości wysyłanych nam przez użytkownika, takich jak opinie czy oceny produktów, które użytkownik pisze, jak również informacje podawane w celu uzyskania wsparcia technicznego. W przypadku nawiązania z nami kontaktu, np. w celu skorzystania z obsługi klienta, rozmowy telefoniczne lub sesje na czacie z naszymi przedstawicielami mogą być monitorowane lub nagrywane.

Poniższe sekcje zawierające informacje dotyczące poszczególnych produktów opisują dodatkowe praktyki związane z gromadzeniem danych mające zastosowanie do korzystania z tych produktów.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z usług zawartych na stronie internetowej jest E-RStudio Radosław Przyborowski z siedzibą pod adresem ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki.

We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z nami pisząc na adres mailowy biuro@fotowoltaika.agro.pl.

W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe

Firma E-RStudio Radosław Przyborowski korzysta z gromadzonych danych do trzech podstawowych celów: aby (1) prowadzić naszą działalność i zapewniać oferowane przez nas produkty (łącznie z udoskonalaniem i personalizacją), (2) wysyłać wiadomości, w tym materiały promocyjne, i (3) w przypadku niektórych produktów — aby wyświetlać reklamy.

Udostępnianie i doskonalenie naszych produktów. Korzystamy z danych, aby udostępniać i udoskonalać oferowane przez nas produkty i prowadzić niezbędną działalność biznesową.

Komunikacja. Korzystamy z gromadzonych danych, aby zapewniać i personalizować naszą komunikację z użytkownikiem. Możemy na przykład skontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty e-mail lub w inny sposób.

Udostępnianie danych osobowych przez firmę E-RStudio Radosław Przyborowski

Nie udostępniamy danych osobowych naszych klientów, chyba że jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez nas lub przez osoby trzecie

Polityka cookies

Informacje zawarte w plikach cookies (tzw. ciasteczka) są zbierane automatycznie.

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu E-RStudio Radosław Przyborowski z siedzibą pod adresem ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które

przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

10. Niniejszy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska.

Podstawa przetwarzania danych

Wszelkie zbierane przez nas dane przetwarzamy zgodnie z celem, w jakim zostały one zebrane oraz na podstawie właściwych przepisów prawa. Podstawą uprawniającą nas do przetwarzania Twoich danych osobowych może być:

  • Twoja zgoda;
  • zawarta między nami umowa (którą jest także świadczenie usług drogą elektroniczną wskazanych w poszczególnych regulaminach Serwisów);
  • obowiązek prawny;
  • prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas lub przez osobę trzecią
  • Przetwarzanie danych na podstawie zgody

Ilekroć będziemy Cię pytali o zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, prawną podstawą uprawniającą nas do przetwarzania danych będzie Twoja zgoda.

Jeśli wyrazisz taką zgodę, będziemy także przesyłali Ci telefonicznie (np. poprzez sms lub mms) lub elektronicznie informacje handlowe na temat naszych towarów i usług lub towarów lub usług naszych Partnerów lub podmiotów współpracujących.

2. Przetwarzanie danych na podstawie umowy

Będziemy przetwarzać Twoje dane, gdy jest to niezbędne do zawarcia umowy, której jesteś stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy.

3. Obowiązek prawny

W pewnych szczególnych sytuacjach musimy przetwarzać Twoje dane z uwagi na konieczność realizacji spoczywających na nas obowiązków prawnych.

Będą to sytuacje, w których musimy przechowywać Twoje dane np. dane wynikające z wystawionych faktur ze względów rozliczeniowo-podatkowych.

4. Prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas lub przez osobę trzecią

Twoje dane będą przez nas przetwarzane, gdy będzie to niezbędne do celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez nas lub przez osoby trzecie.

Nie będziemy jednak przetwarzać Twoich danych osobowych w sytuacji, gdy okaże się, że nadrzędny charakter wobec naszych interesów i ww. interesów osoby trzeciej będą miały Twoje interesy lub Twoje podstawowe prawa i wolności.

Okres przechowywania danych

Okres przechowywania danych powiązany jest z celami i podstawami przetwarzania. Będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu cofnięcia Twojej zgody, wyrażenia sprzeciwu, do czasu żądania usunięcia danych lub do czasu, gdy ich przechowywanie stanie się bezzasadne.

Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień. Możesz z nich skorzystać, jak również uzyskać więcej wyjaśnień, kontaktując się z nami:

mailowo: biuro@fotowoltaika.agro.pl

korespondencyjnie: E-RStudio Radosław Przyborowski, ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki

Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.

Przysługuje Ci:

  • prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”);
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;
  • od dnia 25 maja 2018 r. prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód ku temu;
  • od dnia 25 maja 2018 r. prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  • jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, możesz po 25 maja 2018 r. wnieść skargę do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych. W Polsce będzie nim po 25 maja 2018 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.