Agro

Wsparcie obszarów rolniczych

Biznes

Rozwiązania dedykowane biznesowi

Dom

Fotowoltaika dla osób prywatnych

Nasze usługi

Ceny energii będą rosły, a zaopatrzenie w prąd będzie dla wszystkich dużym wyzwaniem. Alternatywę dla rosnących kosztów prądu stanowić będą odnawialne źródła energii w tym np. panele fotowoltaiczne. Inwestycje w ekologiczne rozwiązania będą korzystne tylko przy określonych założeniach tj. dokładnej analizie energetycznej, prawidłowo zaprojektowanej instalacji oraz przy założeniu iż pokrywamy z produkcji własnej energii całkowite zapotrzebowanie na prąd.

Audyt energetyczny

Przeprowadzamy analizę energetyczną gospodarstw rolnych, przedsiębiorstw. Określamy jaki jest stan obecny i co powinniśmy wspólnie zrobić aby osiągnąć zamierzone efekty.

Ocena zródeł energetycznych

Odnawialne źródła energii, uchodzą za najbardziej perspektywiczne, bezpieczne i najtańsze o względnie niewielkich kosztach ich przetwarzania. Dzięki dedykowanym narzędziom ocenimy Państwa zapotrzebowanie energetyczne w odniesieniu do konkretnych źródeł.

System monitorowania energii

Poprzez systemy monitorowania energii oraz analizatory sieci pomagamy Państwu w czasie rzeczywistym efektywnie gospodarować i zarządzać energią elektryczną.

Finansowanie

Podpowiadamy jak uzyskać finansowe wsparcie w obszarze energetycznym a dzięki partnerstwu z dostawcami usług finansowych (preferencyjne kredyty i leasing) nasze oferta jest dostępna dla wszystkich.

Spółdzielnie energetyczne

Jako pierwsi w północno-wschodniej Polsce prowadzimy spółdzielnie energetyczne oraz wirtualne elektrownie rozproszone dzięki czemu nasi klienci zyskują jeszcze więcej na trudnym rynku energetycznym.

Szkolenia

Wraz z partnerami organizujemy szkolenia oraz inne działania o charakterze edukacyjnym z zakresu zarządzania energetyką i dotyczące odnawialnych źródeł energii.

Rozwiązania elektromobilności

Wyprzedzamy konkurentów oferując już dziś pełną linię inteligentnych stacji ładowania aut elektrycznych oraz dedykowanych rozwiązań dla gospodarstw domowych i firm.

Analizy i ekspertyzy

Dzięki ogromnemu doświadczeniu przeprowadzamy profesjonalne analizy podmiotu i dobieramy najlepsze rozwiązania. Szukamy rozwiązań technicznych, optymalizujemy procesy i wdrażamy po uzgodnieniach wypracowane modele działania.

Skontaktuj się z nami w celu darmowej konsultacji!

O nas!

Dzięki ogromnemu 7-letniemu doświadczeniu firma fotowoltaika agro poprzez koordynację działań outsourcingowych i współpracę z kluczowymi przedsiębiorstwami w Polsce i na świecie stała się jednym z liderów, specjalistą z branży odnawialnych źródeł energii, energetyki, projektowania oraz finansowania inwestycji. Specjalizujemy się w rozwiązaniach fotowoltaicznych dla rolnictwa, przedsiębiorstw produkcyjnych, biznesu, gospodarstw domowych oraz administracji publicznej. Potwierdzeniem doskonałej znajomość produktów oraz najwyższego poziomu świadczonych usług jak również gwarancją idealnego doboru rozwiązań fotowoltaicznych, właściwego zaprojektowania oraz profesjonalnego montażu odnawialnych źródeł energii jest przeszkolony, posiadający niezbędne uprawnienia certyfikowany personel oraz ciągle rosnąca ilość zadowolonych klientów. Wprowadzamy jako pierwsi na rynku z sukcesem usługi z zakresu elektromobilności, usługi z zakresu rozproszonej energetyki wirtualnej czy spółdzielnie energetyczne a nasza działalność zaczyna się jeszcze na długo przed licznikiem klienta i kończy daleko za nim na szeroko rozumianym rynku energetycznym.;

lat na rynku

Ukończonych projektów

Ostatnie projekty

Rozwiązania dla elektromobilności

Współtworzymy i wyznaczamy trendy w transformacji energetyki w biznesie i w elektromobilności w kraju. Współpracując z naszym partnerem firmą Keno Sp. z o.o. będącym oficjalnym dystrybutorem Enel X wyznaczamy nowy kierunek w tym zakresie w Polsce. Włosko – amerykański koncern – Enel X to globalna firma o silnych korzeniach w dziedzinie energii i otwartej strategii nastawionej na cyfryzację, zrównoważony rozwój i innowacje, oferująca szeroki zakres rozwiązań sprzętowych i softwarowych. Szybko rosnąca liczba samochodów elektrycznych w Polsce będzie wymagać dostępu do punktów ładowania. Dlatego oferujemy pakiet inteligentnych rozwiązań do ładowania, które spełniają wszelkie potrzeby, w tym szybkie ładowarki oraz rozwiązania V2G, smart grid, demand response itd. Oferujemy pełną linię inteligentnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz dedykowanych rozwiązań dla gospodarstw domowych, firm a także miast i gmin. Od programowanych godzin ładowania po automatyczne bilansowanie zapotrzebowania mocy i zarządzanie flotą, nasze inteligentne rozwiązania odpowiadają potrzebom dnia dzisiejszego, zapewniając jednocześnie większą stabilność w przyszłości. Oferowane rozwiązania łączą w sobie najwyższą jakość wykonania, nowoczesność, wyznaczają standardy.

Zadzwoń po ofertę:

+48 502 764 520

Rozwiązania dla rolnictwa

Ważnym obszarem działalności naszej firmy jest współpraca i wsparcie hodowców, producentów rolnych przy inwestycjach w odnawialne źródła energii. Analizując dane z gospodarstw rolnych i rynku energetycznego oraz proponując konkretne rozwiązania z wykorzystaniem fotowoltaiki, dążymy do tego aby inwestycja szybko się zwróciła i dodatkowo wzmocniła jego konkurencyjność na lokalnym ale też i globalnym rynku. Koszt energii elektrycznej to bardzo często przeszło 20% całkowitych kosztów ponoszonych przez gospodarstwo rolne. Zarówno rolnicy jak i hodowcy na co dzień korzystają z wielu energochłonnych maszyn. Gospodarstwa rolne, hodowcy są dużymi odbiorcami energii elektrycznej, na dachach budynków gospodarczych pojawia się coraz więcej instalacji fotowoltaicznych. Fotowoltaika to inwestycja na lata, a dobrze zaprojektowana i wykonana instalacja będzie działała bezawaryjnie przez minimum 25 lat. Dzięki temu gospodarstwo jest zabezpieczone przed podwyżkami cen prądu i zyskuje niezależność energetyczną na kolejne pokolenia.

Zgodnie z art.13 ustawy o podatku rolnym, rolnikom inwestującym w rozwiązania fotowoltaiczne w ich gospodarstwach przysługuje ulga 25% poniesionych kosztów, które mogą odliczyć od podatku rolnego. Gdy rolnik jest dodatkowo płatnikiem podatku VAT, może go w całości odliczyć i zyskać kolejne 23%.

Zadzwoń po ofertę:

+48 502 764 520

Rozwiązania dla domu

Przydomowa instalacja fotowoltaiczna pozwala produkować własną, energię elektryczną, pochodzącą z energii słonecznej. W przeciwieństwie do systemów solarnych do ogrzewania wody, panele fotowoltaiczne przetwarzają nie tylko promieniowanie bezpośrednie, ale także odbite i rozproszone w pochmurny dzień. Ustawa o OZE i przepisy dotyczące prosumenta oraz korzystny system rozliczeń z zakładem energetycznym daje gwarancję wysokich oszczędności na rachunkach za prąd, a tym samym pozwala prawie w całości uniezależnić się od dotychczasowego dostawcy energii elektrycznej. Zwroty z inwestycji wynoszą około 5-6 lat i w głównej mierze są zależne od wielkości zamontowanej instalacji w stosunku do zapotrzebowania i zużycia energii w skali roku. Fotowoltaika w trakcie produkcji energii nie wydziela szkodliwych związków, dwutlenku węgla, ani żadnych innych gazów cieplarnianych. Panele fotowoltaiczne montuje się na dachach budynków mieszkalnych, wiatach, garażach, budynkach gospodarczych oraz na gruncie. Instalacje fotowoltaiczne są całkowicie bezobsługowe i bezawaryjne.

Współpracując z kluczowymi w branży przedsiębiorstwami mamy możliwość zaoferowania Państwu najkorzystniejszej oferty zarówno samych usług, jak i urządzeń wchodzących w skład projektowanej instalacji fotowoltaicznej.

Skorzystaj już dziś z programu MÓJ PRĄD i otrzymaj zwrot 5000 zł
Dowiedz się więcej

Zadzwoń po ofertę:

+48 502 764 520

Rozwiązania dla biznesu

Rynek energii w Polsce charakteryzuje się ciągłym, dość dużym wzrostem cen oraz brakiem stabilności. Instalacja fotowoltaiczna dla biznesu to darmowa energia elektryczna, pokrywająca większą część zapotrzebowania firmy na prąd i dająca gwarancję obniżenia kosztów prowadzonej działalności w długim okresie czasu. W połowie 2019 roku Rząd przyjął nowelizację ustawy o OZE i przedsiębiorcy. Małe i średnie firmy mogą być prosumentami, mogą produkować energię na własne potrzeby, a nadwyżki rozliczać w korzystnym systemie opustów. Produkcja energii elektrycznej z fotowoltaiki zachodzi w ciągu dnia, kiedy to przypada największe zapotrzebowanie na energię elektryczną i jest ona najdroższa.

Współpraca z czołowymi firmami z branży, dostęp do najnowocześniejszych i najbardziej optymalnych rozwiązań pozwala nam na zrealizowanie niemal dowolnego przedsięwzięcia. Zaczynając od sporządzenia szczegółowo opracowanego projektu, poprzez dostarczenie poszczególnych elementów instalacji fotowoltaicznej i ich montażu oraz uruchomienie, aż po w pełni profesjonalny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Zadzwoń po ofertę:

+48 502 764 520

Często zadawane pytania

Jakie są ogólne korzyści z fotowoltaiki?
W słoneczne długie dni, promienie padają bezpośrednio na panel i wytwarzanie energii elektrycznej jest największe. Z kolei w pochmurne dni, mimo braku słońca, panele produkują energię przy wykorzystaniu promieniowania rozproszonego. W przypadku prosumenta (zarówno producent, jak i konsument energii wytworzonej w odnawialnym źródle energii w mikroinstalacji), nadwyżki wyprodukowanej energii są, „magazynowane” w sieci dystrybucyjnej, a następnie można je odebrać w okresach, kiedy instalacja nie produkuje energii (w terminie 12 miesięcy). Dzięki temu, wyprodukowana energia nie jest tracona, a użytkownik ma do niej dostęp przez cały rok, bez względu na porę dnia i roku. Ta możliwość dotyczy jednak wyłącznie prosumentów. Przedsiębiorcy mają również możliwość odsprzedaży energii do zakładów energetycznych, co stanowi dla nich dodatkowe źródło przychodu. Ze względu na efektywność i opłacalność, moc paneli fotowoltaicznych dobierana jest tak, aby jak największa ilość produkowanej energii była konsumowana na użytek własny. Instalacje fotowoltaiczne cechują się prostotą budowy, a co za tym idzie niską awaryjnością. Są one wyposażone w inwertery oraz zabezpieczenia, które chronią zarówno panele, jak i domową instalację elektryczną przed uszkodzeniami, zwarciem oraz przepięciami. Dzięki dobrze dobranemu projektowi i komponentom, wydajność instalacji fotowoltaicznych nawet po 25 latach wynosi co najmniej 80%. Produkcja energii elektrycznej z fotowoltaiki jest bezpieczna zarówno dla użytkowników, jak i środowiska. Instalacja fotowoltaiczna działa bezobsługowo, więc nie wymaga ponoszenia dodatkowych kosztów obsługi. Producent wymaga od inwestora jednego kompleksowego przeglądu raz na 5 lat. Koszt przeglądu uzależniony jest od rodzaju i wielkości instalacji. Same moduły nie wymagają stałej konserwacji, warto jednak raz na jakiś czas dokonać sprawdzenia instalacji pod kątem prawidłowości jej pracy jak i dokonać inspekcji wizualnej modułów po bardziej intensywnych burzach, porywistych wiatrach, jak i na okoliczność występowania punktowych zabrudzeń.
Jakie są korzyści instalacji fotowoltaiki w firmie?

Inwestycja w instalację fotowoltaiczną (PV) dla firmy generuje następujące korzyści:

 • niezależność energetyczna (energia wyprodukowana przez fotowoltaikę pokrywa część lub całość zapotrzebowania na prąd)
 • oszczędność w postaci mniejszych rachunków za prąd
 • uniezależnienie się od rosnących cen energii elektrycznej
 • amortyzacja kosztów inwestycyjnych i odpisu od podstawy opodatkowania
 • zagospodarowanie powierzchni dachów lub nieużytków
 • zwiększenie wartości nieruchomości
Ile kosztuje fotowoltaika?

Cenę instalacji fotowoltaicznej najczęściej przelicza się posługując się jednostką 1kWp (kWp, czyli kilowatopik – moc maksymalna osiągana w warunkach laboratoryjnych). Każda instalacja jest wyceniana indywidualnie i jej ostateczna cena uzależniona jest poza wielkością mocy w kWp od kilku dodatkowych czynników jak zastosowanego rozwiązania montażu, podzespołów czy złożoności systemu.

Ceny instalacji w segmencie klientów indywidualnych obecnie wahają się w granicach 5-7 tys. zł brutto za 1 kWp, natomiast w segmencie przedsiębiorców zaczynają się już od ok. 4,5-5 tys. zł netto za 1 kWp.

Na cenę wpływ mają przede wszystkim jakość wykorzystanych komponentów tj. modułów, inwertera, konstrukcji wsporczych oraz okablowania. Na cenę wpływać będą też warunki instalacji, np. odległość do najbliższej stacji transformatorowej, czy konieczność wykonania dodatkowych badań, np. nośności dachu lub badań geologicznych (w przypadku instalacji gruntowych).

Fotowoltaika od sprawdzonych dostawców to gwarancja wydajności i bezproblemowego użytkowania przez długie lata.

Kto finansuje koszt wymiany licznika na dwukierunkowy?

Kwestię tę reguluje ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE). Obowiązek wymiany licznika spoczywa na Operatorze Systemu Dystrybucyjnego (OSD). OSD dokonuje wymiany licznika na swój koszt w terminie do 30 dni od daty wpłynięcia prawidłowo wypełnionego zgłoszenia.

Ile trwa proces montażu?

Wiele zależy od wielkości instalacji. W przypadku małych instalacji do 10kWp – czas montażu to 2-3 dni, natomiast średniej wielkości instalacji do 50kWp  od 5-7 dni roboczych. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku instalacji powyżej 50kWp gdzie przed rozpoczęciem instalacji należy przygotować projekt budowlany. Czasem wymagane jest również złożenie wniosku o zmianę przyłącza na przyłącze o wyższej mocy. W takich przypadkach proces może się nieznacznie  wydłużyć.

Czy fotowoltaika działa w pochmurne dni?
Przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci nie oznacza, że w pochmurne dni może wystąpić przerwa w dostawie energii elektrycznej. Przyłączenie instalacji wiąże się z wymianą licznika prądu na dwukierunkowy, tj. taki, który liczy ile energii zostało wyprodukowane (skonsumowane przez Klienta bądź wysłane do sieci) a ile pobrane. Jeśli prosument w danym okresie czasu nie pobierał z sieci energii elektrycznej, jego faktura będzie uwzględniać wyłącznie opłaty związane z korzystaniem z sieci (opłata dystrybucyjna stała) oraz tzw. parapodatki (opłata OZE, kogeneracyjna oraz przejściowa). Jeśli natomiast instalacja wyprodukowała mniej niż wyniosło zapotrzebowanie, za pobraną energię, Klient zapłaci sprzedawcy wg. wskazań licznika. Nie ma więc ryzyka niedoboru dostaw energii elektrycznej. Ponadto, wymiana licznika odbywa się na koszt Operatora Systemu Dystrybucji.

Finansowanie

Podpisując umowę na realizację inwestycji za pośrednictwem naszej firmy otrzymujecie Państwo możliwość sfinansowania instalacji fotowoltaicznych na korzystnych warunkach w leasingu operacyjnym lub w kredycie w uproszczonej procedurze. Czynnikiem ułatwiającym otrzymanie finansowania jest wybór autoryzowanego dostawcy. Ważne jest, by przedsiębiorca odpowiednio ustalił pobór mocy. Inwestycja jest opłacalna wtedy, kiedy dobór sprzętu i parametrów zagwarantują całkowite zapotrzebowanie na prąd. Zapewni to możliwie najszybszy zwrot z inwestycji. Współpracując z największymi Bankami i instytucjami finansowymi w Polsce oraz dzięki różnym formom finansowania inwestycja spłacana może być z bieżącej produkcji energii i dzięki temu przyniesie bardzo szybko wymierne korzyści finansowe.

Zakup i budowę instalacji fotowoltaicznej można sfinansować bez angażowania własnych środków. Raty leasingowe zastępują jednorazowe koszty nabycia elektrowni słonecznej.

Leasing pozwala przedsiębiorcy zmniejszyć obciążenia podatkowe. Każda miesięczna rata oraz cała opłata wstępna jest kosztem uzyskania przychodu – raty leasingowe zmniejszają podstawę do opodatkowania podatkiem dochodowym, a więc i podatki przedsiębiorcy.

Miesięczne oszczędności w firmie, z tytułu produkcji własnej energii elektrycznej, mogą pokrywać ratę leasingu! Po okresie leasingu – całość wyprodukowanej energii stanowić będzie czysty zysk!

Leasing elektrowni słonecznej pozwala przedsiębiorcy rozłożyć podatek VAT na raty. Zakup instalacji fotowoltaicznej ze środków własnych lub za pomocą kredytu bankowego powoduje, że VAT musimy rozliczyć jednorazowo.

Leasing operacyjny nie jest uwidaczniany jako zobowiązanie w bilansie leasingobiorcy, nie powiększa zadłużenia i pomaga zwiększyć płynność finansową.

Co miesiąc firma otrzymuje jedynie fakturę do zaksięgowania i nie musi prowadzić ewidencji środków trwałych, amortyzacji czy inwentaryzacji.

PKO Leasing uzupełnia ofertę Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego dotyczącą finansowania ekologicznych rozwiązań w budownictwie. Spółka wystartowała z nowym produktem leasingu lub pożyczki na urządzenia fotowoltaiczne. Produkt realizowany będzie w procedurze uproszczonej, a przedsiębiorcy zyskają możliwość sfinansowania paneli fotowoltaicznych wraz z ich instalacją. Nawet do 250 tys. zł. w PKO Leasing na zakup i instalację urządzeń fotowoltaicznych dla przedsiębiorców.

IDEA GETING LEASING postawiło na zieloną energię dzięki finansowaniu inwestycji w fotowoltaikę. Proponujemy ofertę wyróżnioną tytułem “Najlepsze Produkty dla Biznesu 2019”!
· leasing (operacyjny, finansowy)
· pożyczka
· umowa aż do 84 miesięcy
· minimalny udział własny 5%
· brak weryfikacji dokumentów finansowych
· współpraca ze sprawdzonymi dostawcami instalacji

Program "AGROENERGIA"

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym. Skontaktuj się z nami aby uzyskać pomoc przy składaniu wniosku.

Program dedykowany jest dla:

 1. Osoby fizycznej będącej właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadzącej osobiście gospodarstwo.
 2. Osoby prawnej będącej właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadzącej działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (główny przedmiot działalności wnioskodawcy wskazany w odpowiednim rejestrze przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi kod PKD: 01.61.Z, 01.62.Z (z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz podkuwania koni) lub 01.63.Z).

 

Dowiedz się więcej

Zielona energia w gospodarstwie rolnym

Nabór od 31 stycznia do 1 marca 2023 r.

Wysokość pomocy wynosi 150 tys. Zł. Standardowy poziom wsparcia to 50 proc. Kosztów kwalifikowanych, a dla tzw. „młodego rolnika” – 60 proc.

Rolnicy będą mogli otrzymać wsparcie na instalację paneli fotowoltaicznych na dachach, o ile te nie są wykonane z azbestu, oraz jeżeli urządzenia objęte pomocą będą usytuowane na gruntach rolnych zabudowanych. Dofinansowaniem objęta będzie również instalacja pomp ciepła.

Istotne jest, żeby produkcja prądu przez urządzenia objęte dofinansowaniem była dostosowana do zużycia energii elektrycznej gospodarstwa. Całkowita moc tych urządzeń nie może przekroczyć 50 kilowatów (kw), przy czym wykorzystanie mocy przypadające na budynki mieszkalne jednorodzinne nie przekroczy 10 kw i będzie stanowić nie więcej niż 20% całkowitej mocy urządzeń.

Pomoc przyznawana będzie w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych, do których należą m. In. Koszty: zakupu urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego i jej magazynowania, budowy lub zakupu elementów infrastruktury technicznej niezbędnej do ich montażu czy koszty zakupu pomp ciepła.

O pomoc może ubiegać się rolnik (osoby fizyczne, osoba prawna, spółka osobowa prawa handlowego, wspólnik spółki cywilnej), który spełnia określone w rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. W sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 –2020 wymagania dotyczące m.in. :

 • wielkości gospodarstwa rolnego – co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomość służąca do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej,
 • prowadzenia działalności rolniczej w celach zarobkowych w zakresie produkcji zwierzęcej lub roślinnej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb, i działalność ta nie jest prowadzona w celach naukowo-badawczych (nie dotyczy rolnika będącego osobą fizyczną, który prowadzi działalność rolniczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy).

Dowiedz się więcej lub
Skontaktuj się z nami aby uzyskać pomoc przy składaniu wniosku.

Energia dla wsi

18 stycznia 2023 r. Rząd ogłosił start nowego programu “Energia dla wsi“. Celem jest wsparcie inwestycji w odnawialne źródła energii oraz magazyny energii na terenach wiejskich. Budżet programu ma wynieść aż 1 mld zł, a okres jego realizacji to lata 2022-2030.

Wsparcie z programu “Energia na wsi” przeznaczone jest dla rolników, a także dla istniejących i dopiero powstających spółdzielni energetycznych oraz ich członków. Z programu może więc skorzystać:

 • rolnik – osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadające osobowości prawnej oraz osoba prawna (która w ramach działalności rolniczej, prowadzonej przez okres co najmniej
  12 miesięcy prowadzi gospodarstwo rolne, położone w ramach zabudowy zagrodowej lub dział specjalny produkcji rolnej),
 • spółdzielnia energetyczna lub jej członek – spółdzielnia lub spółdzielnia rolników, której przedmiotem działalności jest wytwarzanie energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła,
  w instalacjach oze i wykorzystywanie ich, wyłącznie na potrzeby własne. Spółdzielnia
  ta powinna ubiegać się o umieszczenie w wykazie spółdzielni energetycznych prowadzonym przez dyrektora generalnego krajowego ośrodka wsparcia rolnictwa.

Dowiedz się więcej lub
Skontaktuj się z nami aby uzyskać pomoc przy składaniu wniosku.

Partnerzy:

Skontaktuj się z nami

Wymagane zgody

Ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki

Park Naukowo – Technologiczny Polska – Wschód w Suwałkach